[+] Vis bare …
[-] Kategorier
Legg til
handlekurv
  Sjekk
Handlekurv
  Ordredetaljer
  Ordre
Bekreftelse
Min kurv
Ordre info
Bekreftelse

 

Vilkår og betingelser for salg og levering fra AllkopiNetprint AS

 1. Vilkår og betingelser
  Disse generelle vilkår og betingelser for salg gjelder for alt salg fra AllkopiNetprint AS med mindre annet erskriftlig avtalt mellom partene før levering finner sted.
   
 2. Definisjoner
  AllkopiNetprint betyr AllkopiNetprint AS, Orgnr. 920415326, inkludert filialer og datterselskaper. Hvis salget omfatter levering fra AllkopiNetprints underleverandører, gjelder AllkopiNetprints vilkår og betingelser for disse leveransene også. Kunde betyr personen, selskapet eller enheten som bestiller varer fra AllkopiNetprint.
 3. Priser og betalingsbetingelser
  Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift. Betaling kan kun gjøres med debet- eller kredittkort i nettbutikken.
   
 4. Retningslinjer for kopiering
  Våre kunder er ansvarlig for at rettigheter blir klarert i henhold til den norske åndsverkloven og at andre regler i henhold til norsk lov er fulgt ved kopiering av materialet ved hjelp av AllkopiNetprint. Hvis våre ansatte er i tvil om lovligheten av ethvert kopieringsoppdrag, har de rett til å nekte å utføre oppdraget. Se vår hjemmeside www.allkopinetprint.no for ytterligere informasjon eller kontakt en av våre avdelinger.
 5. Personvern
  Allkopi behandler all personlig informasjon og andre sensitive data på en sikker måte og i samsvar med den Norske Personopplysningsloven og annen relevant lovgivning. E-postadressene vil ikke bli utlevert til tredjepart. I forbindelse med produksjonsoppdrag, vil kundebilder og filer lagres på våre produksjonsservere for opp til 4 (fire) uker før materialet slettes permanent, med mindre annet er avtalt skriftlig.
   
 6. Feil og mangler i leveransen. Klager og ansvar
  AllkopiNetprint er ansvarlig for feil eller mangler ved levering forårsaket av AllkopiNetprint. Dette gjelder også dersom leveransen ikke inneholder alle elementene kunden har bestilt eller kunden har blitt sendt feil elementer. Reklamasjon må gjøres så snart som mulig og senest innen 7 (syv) dager etter at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. For private innkjøp gjelder bestemmelsene i den Norske Kjøpsloven. AllkopiNetprint kan i rimelig utstrekning gi instruksjoner om hvordan leveransen skal håndteres eller hvordan kunden skal handle for å løse problemet. AllkopiNetprint sitt ansvar er i dette tilfellet betinget av at slike instrukser blir fulgt.

  AllkopiNetprints ansvar for feil eller mangler i leveransen eller forsinkelser utover avtalt dato og klokkeslett for levering (avsnitt 8) er begrenset oppad til maksimum fakturaverdien eks. mva. av oppdraget. AllkopiNetprint er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. AllkopiNetprint sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den pris som er avtalt for leveransen. AllkopiNetprints ansvar for innsendt materiale for kopiering mm er begrenset til materialenes produksjonskostnader. Hvis du som kunde sender inn materiale av spesielt høy verdi eller affeksjonsverdi, må kunden selv sørge for forsikring for å dekke verdien av materialet.
 7. Angrerett for private kjøp
  AllkopiNetprint leverer kun produkter som er produsert spesielt for kjøperen, såkalt «tilpasset-ordre». Derfor gjelder ingen normal angrerett for disse produktene. Hvis kjøperen bestemmer seg for å heve kjøpet, vil kjøper bli belastet for kostnadene som påløper som følge av utført arbeid og materialer som brukes; ref. Angrerettloven. Mellom bedrifter, gjelder ikke angrerett.
 8. Regler for retur av defekte varer
  Defekte varer må returneres så snart som mulig etter mottak, senest 5 (fem) dager etter at retur er avtalt. Returer må avtales på forhånd med den avdelingen i AllkopiNetprint som produktet ble levert fra. AllkopiNetprint vil håndtere forespørsel om retur innen 2 (to) virkedager etter å ha mottatt klagen. Når retur er godkjent, vil kunden motta et returnummer, som kunden tydelig må markere varene med før de sendes til AllkopiNetprint. Returfrakt er på kundens regning med mindre annet er avtalt. Varer må returneres i den stand de ble mottatt og i originalemballasjen så langt som praktisk mulig. Varene som returneres må likevel være forsvarlig pakket.
 9. Leveringstid
  AllkopiNetprint vil spesifisere en forventet leveringstid for produksjon ved bekreftelse av ordren / oppdraget. Tid for levering og frakt kommer i tillegg. Oppgitte leveringsdatoer / tider er ikke bindende uten skriftlig avtale. For leveringskritiske oppdrag, anbefales det en egen avtale for å sikre levering til avtalt tid.
 10. Kvittering og bekreftelse av ordre
  En ordre er bindende for AllkopiNetprint og kunden når kundens skriftlige eller muntlige bestilling er mottatt og AllkopiNetprint har bekreftet bestillingen.
 11. Frakt og levering
  AllkopiNetprint velger normalt den billigste metoden for levering, vanligvis via budtjenester eller Posten. Kunden kan spesifisere en annen leveringsmetode hvis ønskelig. All frakt bekostes av kunden med mindre annet er avtalt på tidspunktet for bestillingen.
  For private innkjøp, blir varene sendt i oppkrav på kundens regning. Varer betalt for på forhånd av kunden, sendes ved hjelp av "Norgespakken" (Postens pakketjeneste), forutsatt at pakketypen gjør det praktisk mulig og ikke annet er skriftlig avtalt.
 12. Overføring av risiko
  Med mindre annet er avtalt, går risikoen over til kunden i øyeblikket varene er overlevert til fraktselskap. Dersom leveringen er utført av AllkopiNetprint, går risikoen over til kunden i øyeblikket kunden kvitterer for mottak av varen.
 13. Salgspant
  AllkopiNetprint har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på fakturabeløpet pluss renter og kostnader; ref. § 3-14 flg. av Den Norske Panteloven. Varer solgt på kreditt med salgspant kan ikke videreselges før de er betalt for i sin helhet, med mindre annet er avtalt skriftlig før varene er overlevert.
 14. Kvalitetsgaranti
  Alle ordrer blir produsert i samsvar med AllkopiNetprints standarder for kvalitet. Men visse faktorer er utenfor vår kontroll, og dekkes ikke av vår kvalitetsgaranti, som:

  - Feil i kundens design / layout, tekst, tegnsetting, grammatikk, etc.
  - Dårlig oppløsning eller kvalitet på bilder og logoer
  - Bestilling av feil produkt, produkttype, etc.
  - Tap av data hvis en CD / DVD er skadet, etc.
  - Utilsiktet eller feil bruk, ytre skader, modifisering / endring og manglende vedlikehold

  Hvis kundespesifikke krav er avtalt på forhånd garanterer vi at resultatet vil være i samsvar med disse krav. Ved leveranse av messe og utstillingssystemer gjelder produsentenes garantier på systemene. Når det gjelder holdbarhet av papir og andre medier som vi printer eller trykker på, henviser vi til fabrikantenes egne regler og begrensninger. Hvis leveranse ikke tilfredsstiller kundens krav, må kunden straks kontakte Allkopi; ref. § 6.
 15. Tvister og verneting
  Eventuelle tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan bringes inn for Oslo tingrett som verneting. Norsk lov gjelder.


Revidert 01.09.16

Ja takk!
Tilpass element
Forhåndsvisning av
For å flytte på bildet, klikk og hold venstre museknapp og dra / slipp med musen.
Sjekk alle oppføringer nøye før du fortsetter. Skriv inn en mengde (i pakker) og en rask referanse
Tidligere personaliserte ordre
søk :
Du kan rebestille alle tidligere ordre ved å klikke på "Reordre knappen". For å se på ett bilde klikker du på ett miniatyrbilde.